O podjetju


Naša naloga, naloga arhitektov in inženirjev je ustvariti okolje, v katerem se človek dobro počuti in uspešno dela

Človek je vedno iskal zavetje pred vremenskimi vplivi in nihanjem temperatur. Enostavna bivališča je postopoma razvijal do današnjih tehnološko naprednih bivalnih okolij. V teh modernih zaprtih stavbah pa človek skoraj ne more več bivati brez umetno ustvarjene klime. Naša naloga, naloga arhitektov in inženirjev je ustvariti tako okolje, v katerem se človek dobro počuti in uspešno dela. Vedno dražja energija zahteva načrtovanje energetsko učinkovitih in varčnih sistemov in zgradb, ki so prijazni do uporabnika in okolja.

Naša vizija sloni na

Kakovostnih izdelkih

Strokovnih kadrih

Fleksibilnosti in odzivnosti

Veliki zalogi izdelkov

Strokovni in tehnični pomoči

Hitrem in učinkovitem servisu


Ponudba in kakovost

November 2020


Podjetje Bossplast je dobavitelj izdelkov in rešitev na področju opreme za strojne inštalacije in umetne klime. Distributivni elementi, klimatske naprave, montažni material, ventilatorji, hladilno-ogrevalna tehnika, izolacija in elementi avtomatike so ključni elementi našega prodajnega programa.

Velika izbira kakovostnih materialov in naprav, naše izkušnje in strokovna pomoč pri izbiri optimalne tehnične rešitve omogočajo izvedbo projektov, ki zadovoljujejo naše investitorje in uporabnike. Izbiramo dobavitelje, ki sledijo naši viziji. Pravilna izbira sodelavcev, izobraževanje in timsko delo so ključni elementi našega uspeha. Znanje, raziskave in razvoj ter inovativnost nam omogočajo prepoznavnost na globalnem trgu.

Z našim znanjem in s podporo naših dobaviteljev skrbimo za izobraževanje arhitektov, projektantov in monterjev ter na ta način dvigujemo raven tehnične kulture na področju našega delovanja. Sodelujemo s tujimi in domačimi podjetji, ki izstopajo z znanjem, tradicijo in najnaprednejšimi tehnologijami. Pomagamo vam pri izbiri optimalnih rešitev, kakovostnih materialov, pravilni vgradnji in ustreznem vzdrževanju strojnih inštalacij.


Vizija

November 2020


Podjetje Bossplast bo še naprej utrjevalo vodilni položaj ponudnika izdelkov in rešitev na področju strojnih inštalacij in umetne klime. Z lastnimi izdelki bo vedno bolj prisoten tudi na tujih trgih.


Poslanstvo

November 2020


Naš moto: Ne naredi nikomur nič takega, kar ne želiš, da se zgodi tebi.

Zagotavljamo najbolj napredne in celovite rešitve na področju strojnih inštalacij in mehanskega prezračevanja. S strokovnimi nasveti pomagamo v vseh fazah gradbenega procesa pri izbiri najbolj kakovostne rešitve. Verjamemo, da je ogrevanje, hlajenje in prezračevanje v zgradbah glavni vir dobrega počutja, boljšega zdravja, večje produktivnosti in bolj čistega okolja.

REŠITEV BOSSPLAST omogoča zdravo bivalno in delovno okolje ter je energetsko varčna, tehnološko optimalna in ekološko skrbna.

Naša strategija temelji na načelih trajnostnega razvoja in se kaže v skrbi za zaposlene in okolje.


Strateški cilji

November 2020


 • preseganje pričakovanj kupcev
 • razpršenost rizikov na prodajnem in nabavnem področju
 • permanentna osebna rast in zadovoljstvo zaposlenih
 • sodelovanje z Univerzo in aplikacija aktualnih znanj na področju inštalacij
 • s stalnim nadgrajevanjem znanj zaposleni postajajo vodilni strokovnjaki na svojem področju
 • pripadati družini najboljših podjetij v svoji dejavnosti
 • odgovornost in spoštovanje družbenega in naravnega okolja.

Politika kakovosti

November 2020


Prvi in najpomembnejši cilj sistema vodenja kakovosti je izpolnjevanje zahtev in pričakovanj investitorjev, projektantov in izvajalcev. Od tega, kako uspešno to prepoznamo in izvajamo, pa sta odvisna naš poslovni uspeh in obstoj, oziroma razvoj podjetja.

Splošni cilji kakovosti za leto 2021

 • stalno izboljševanje kakovosti naših storitev in proizvodov
 • stalno prilagajanje našega dela potrebam trga

Za doseganje cilja kakovosti za leto 2021 pa moramo: 

 • posodabljati in izboljševati sistem vodenja kakovosti
 • spremljati potrebe trga in prilagajati naše delo potrebam trga, ustrezno obveščati sodelavce in jim komunicirati informacije
 • zagotavljati stalno izobraževanje zaposlenih
 • spodbujati in motivirati sodelavce za samostojno delo
 • negovati stalne stike s ključnimi kupci, projektanti in investitorji
 • izboljševati učinkovitost in uspešnost s ciljem dobičkonosnosti poslovanja
 • s timskim delom in projektnim pristopom izboljševati kakovost življenja v zgradbah

Zaposlene obveščamo o politiki ter okvirnih in izvedbenih ciljih kakovosti na rednih sestankih, vse informacije pa so jim na voljo tudi prek poslovnega informacijskega sistema. Z obveščanjem vodstvo skrbi za popolno zavedanje in razumevanje politike kakovosti. Zaposleni na ta način svoja dejanja lažje usmerjajo k izpopolnjevanju politike, okvirnih in izvedbenih ciljev kakovosti z namenom izboljševanja sistema vodenja kakovosti in s tem izboljševanja poslovanja podjetja.

Politiko kakovosti vodstvo preverja na vodstvenih pregledih in po potrebi prilagaja spremenjenim razmeram v okolju.


Vrednote

November 2020


Odgovornost, inovativnost, strokovnost, sodelovanje, spoštovanje, korektnost, zaupanje, znanje, fleksibilnost, timsko delo, stalno izobraževanje in stalni napredek.

V ospredje postavljamo partnerstvo, zaupanje in zadovoljstvo vseh sodelujočih v poslovnih procesih podjetja BOSSPLAST.


Kratka zgodovina podjetja


Podjetje BOSSPLAST d. o. o. je nastalo leta 1990 z idejo, da ponudimo trgu na enem mestu vse materiale za izvedbo kakovostnih izolacij za strojne instalacije. Trg se je na to potezo odzval zelo pozitivno, kar se odraža tudi na rasti podjetja. Podjetje je postopno širilo svoj prodajni program tudi na materiale za prezračevanje in klimatizacijo prostorov in zgradb. Ker pa ti materiali zahtevajo velik skladiščni prostor, se nam je že zelo kmalu pojavila potreba po večjem skladišču in novih poslovnih prostorih.

Leto 2002 je bilo za podjetje BOSSPLAST prelomno, saj smo zgradili moderen, poslovno-skladiščni objekt, ki nam omogoča sodobno skladiščenje ter hitro in učinkovito dobavo materialov do naših kupcev. Poleg tega smo pridobili tudi nove sodobne poslovne prostore, ki so nam omogočali širitev na področju kadrov.

Ko danes gledamo podjetje BOSSPLAST, vidimo, da smo na začetku novih izzivov in novih uspehov, saj smo uspeli doseči vse zastavljene cilje. S kakovostnimi dobavitelji, dobrim strokovnim kadrom in z usposobljenim servisom smo pripravljeni in usposobljeni na najbolj zahtevne projekte, kar je bila tudi naša vizija.