O podjetju


Naša naloga, naloga arhitektov in inženirjev je ustvariti tako okolje, v katerem se človek dobro počuti in uspešno dela

Skozi zgodovino vidimo, da je človek vedno iskal zavetje pred vremenskimi vplivi in pred nihanjem temperatur. Enostavna bivališča je postopoma razvijal do današnjih tehnološko dovršenih bivalnih okolij. V teh modernih zaprtih stavbah pa človek skoraj ne more več bivati brez umetno ustvarjene klime. Naša naloga, naloga arhitektov in inženirjev je ustvariti tako okolje, v katerem se človek dobro počuti in uspešno dela. Vedno dražja energija zahteva načrtovanje energetsko učinkovitih in varčnih sistemov in zgradb, ki so prijazni do uporabnika in okolja.

Naša vizija sloni na

Kvalitetnih izdelkih

Strokovnih kadrih

Fleksibilnosti in odzivnosti

Veliki zalogi izdelkov

Strokovni in tehnični pomoči

Hitrem in učinkovitem servisu


Ponudba in kakovost

November 2018


Podjetje Bossplast je dobavitelj proizvodov in rešitev na področju opreme za strojne inštalacije in umetne klime. Distributivni elementi, klimatske naprave, montažni material, ventilatorji, hladilno ogrevalna tehnika, izolacija in elementi avtomatike so ključni elementi našega prodajnega programa.

Naša široka paleta kakovostnih materialov in naprav, naše izkušnje in strokovna pomoč pri izbiri optimalne tehnične rešitve omogočajo izvedbo projektov, ki zadovoljujejo naše investitorje in uporabnike. Izbiramo dobavitelje, ki sledijo naši viziji. Pravilna izbira sodelavcev, izobraževanje in timsko delo so ključ našega uspeha. Znanje, raziskave in razvoj ter inovativnost nam omogočajo prepoznavnost na globalnem trgu.

Z našim znanjem in s podporo naših dobaviteljev skrbimo za izobraževanje arhitektov, projektantov in monterjev ter na ta način dvigujemo raven tehnične kulture na področju našega delovanja. Sodelujemo s tujimi kot domačimi podjetji, ki izstopajo z znanjem, tradicijo in najnaprednejšimi tehnologijami. Pomagamo vam pri izbiri optimalnih rešitev, kakovostnih materialov, pravilni vgradnji in ustreznem vzdrževanju strojnih inštalacij.


Vizija

November 2018


Podjetje Bossplast bo še naprej utrjeval vodilen položaj ponudnika proizvodov in rešitev na področju strojnih inštalacij in umetne klime. Z lastnimi izdelki bo čedalje bolj prisoten tudi na tujih trgih.


Poslanstvo

November 2018


Naš moto: Ne naredi nikomur nič takega, kar ne želiš da se naredi tebi.

Zagotavljamo najbolj napredne in celovite rešitve na področju strojnih inštalacij in mehanskega prezračevanja. S strokovnimi nasveti pomagamo v vseh fazah gradbenega proces pri izbiri najbolj kvalitetne rešitve. Verjamemo, da je ogrevanje, hlajenje in prezračevanje v zgradbah glavni vir dobrega počutja, boljšega zdravja, večje produktivnosti in bolj čistega okolja.

Zdravo bivalno in delovno okolje, energetsko varčna, tehnološko optimalna in ekološko skrbna je BOSSPLAST REŠITEV.

Naša strategija temelji na načelih trajnostnega razvoja in se kaže v skrbi za zaposlene in okolje.


Strateški cilji

November 2018


 • Bossplast stremi k preseganju pričakovanj naših kupcev
 • razpršenost rizikov na prodajnem in nabavnem področju
 • permanentna osebna rast in zadovoljstvo zaposlenih
 • sodelovanje z Univerzo in aplikacija aktualnih znanj na področju inštalacij
 • zaposleni, bodo s stalnim nadgrajevanjem znanj, postali vodilni strokovnjaki na svojem področju
 • pripadati družini najboljših podjetij v svoji dejavnosti
 • odgovornost in spoštovanje družbenega in naravnega okolja.

Politika kakovosti

November 2018


Prvi in najpomembnejši cilj sistema vodenja kakovosti je izpolnjevanje zahtev in pričakovanj investitorjev, projektantov in izvajalcev. Od tega, kako uspešno to prepoznamo in izvajamo, pa sta odvisna naš poslovni uspeh in obstoj, oziroma razvoj podjetja.

Splošni cilji kakovosti za leto 2019

 • stalno izboljševanje kakovosti naših storitev in proizvodov
 • stalno prilagajanje našega dela potrebam trga

Za doseganje cilja kakovosti za leto 2019 pa moramo: 

 • nenehno posodabljati in izboljševati sistem vodenje kakovosti
 • stalno spremljanje potreb trga in prilagajanje našega dela potrebam trga, ustrezno komuniciranje in razpoložljivost informacij za sodelavce
 • zagotavljanje stalnega izobraževanja zaposlenih
 • vzpodbujanje in motiviranje sodelavcev za samostojno delo
 • negovanje stalnih stikov s ključnimi kupci, projektanti in investitorji
 • stalno izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti s ciljem dobičkonosnosti poslovanja
 • s timskim delom in projektnim pristopom izboljšujemo kvaliteto življenja v zgradbah

S politiko, okvirnimi in izvedbenimi cilji kakovosti so vsi zaposleni obveščeni preko sestankov, in poslovnega informacijskega sistema. Z obveščanjem vodstvo skrbi za popolno zavedanje in razumevanje politike kakovosti. Zaposleni so s seznanitvijo obvezani, da svoja dejanja usmerjajo k izpopolnjevanju politike, okvirnih in izvedbenih ciljev kakovosti z namenom izboljševanja sistema vodenja kakovosti in s tem izboljševanja poslovanja podjetja.

Politiko kakovosti vodstvo preverja na vodstvenih pregledih in po potrebi prilagaja spremenjenim razmeram v okolju.


Vrednote

November 2018


Odgovornost, inovativnost, strokovnost, sodelovanje, spoštovanje, korektnost, zaupanje, znanje, fleksibilnost, timsko delo, stalno izobraževanje in stalni napredek.

V ospredje postavljamo partnerstvo, zaupanje in zadovoljstvo vse sodelujočih v poslovnih procesih BOSSPLASTA.


Kratka zgodovina podjetja


Podjetje BOSSPLAST d.o.o. je nastalo 1990 z idejo, da ponudimo trgu na enem mestu, vse materiale za izvedbo kvalitetnih izolacij za strojne instalacije. Trg se je na to potezo odzval zelo pozitivno, kar se odraža tudi na rasti podjetja. Podjetje je postopoma širilo svoj prodajni program, tudi na materiale za prezračevanje in klimatizacijo prostorov in zgradb. Ker pa ti materiali zahtevajo velik skladiščni prostor, se nam je že zelo kmalu pojavila potreba po večjem skladišču in novih poslovnih prostorih.

Leto 2002 je bilo prelomno leto za podjetje BOSSPLAST, saj smo zgradili moderen, poslovno – skladiščni objekt, ki nam omogoča sodobno skladiščenje in hitro in učinkovito dobavo materialov do naših kupcev. Poleg tega pa smo pridobili tudi nove sodobne poslovne prostore, ki so nam omogočali širitev tudi na področju kadrov.

Ko danes gledamo podjetje BOSSPLAST vidimo, da smo na začetku novih izzivov in novih uspehov, saj smo uspeli doseči vse zastavljene cilje. S kvalitetnimi dobavitelji, dobrim strokovnim kadrom in z usposobljenim servisom, smo pripravljeni in usposobljeni na najbolj zahtevne projekte, kar je bila tudi naša vizija.