Predavanje


Predavanje o načrtovanju in vodenju čistih prostorov

v četrtek, 23. januarja 2020, vas vabimo na strokovno predavanje in posvet ”NAČRTOVANJE IN VODENJE PROJEKTOV ČISTIH PROSTOROV”.

Predavanje bo potekalo v predavalnici podjetja Bossplast d.o.o., Pod Jelšami 5, 1290 Grosuplje. V primeru večjega števila prijavljenih bomo mesto predavanja sporočili naknadno.

Na predavanje se lahko prijavite z izpolnitvijo spodnjega obrazca, ali pa po elektronski pošti na naslov info@bossplast.com.


Prijava

Prijave so zaključene


Več podatkov


Več podatkov o predavanju o načrtovanju in vodenju čistih prostorov

Tematika:

 • Zakonodajni izzivi
  • Predstavitev zadevne zakonodaje na področju farmacevtske in sorodnih dejavnosti
 • Določitev ustreznih pogojev izdelave zdravil
  • Določila Dobre proizvodne prakse GMP in sklici v drugi zakonodaji
 • Izdelava sterilnih zdravil
  • Kratka predstavitev Dodatka 1 k GMP
 • Regulatorna skladnost
  • Kaj zajema termin regulatorna skladnost
 • Validacije in kvalifikacije
  • Predstavitev kvalifikacijskih faz in validacij, vloge in odgovornosti
 • Kvalifikacijska dokumentacija
  • Predstavitev Glavnega načrta validacij in kvalifikacijske dokumentacije
 • Logigram poteka projekta
  • Grafična predstavitev poteka projekta, vloge in odgovornosti
 • Vzdrževanje in servisiranje čistih prostorov
  • Pomen preventivnega vzdrževanja, regulatorna skladnost in dokumentacija
 • Sistemi za reden nadzor okolja
  • Pomen stalnega nadzorovanja čistega prostora
 • Druga zadevna zakonodaja s področja gradnje objektov
  • Predstavitev zakonodaje s področja gradnje objektov, požarne varnosti, varstva pri delu, strojnih in električnih instalacij
 • Kompleksnost projektov in pomen usklajenosti izvajalcev
  • Smotrno načrtovanje in vodenje projektov, pomen nadzorne osebe na strani izvajalcev
 • Najpogostejši odstopi pri načrtovanju in vodenju projektov
  • Predstavitev najpogostejših težav, odstopov in slabih praks pri načrtovanju in vodenju projektov
 • Primeri postavitve čistih prostorov
  • Laboratoriji, lekarne, proizvodnja zdravil iz rastlinskih pripravkov, prehranska industrija, tehnična čistost
 • Umetnost komuniciranja
  • Kako predstaviti zahtevne tehnične stvari javnosti. 

Okvirni dnevni red:

 • 8:30–9:00
  • sprejem udeležencev
 • 9:00–9:20 (Gregor JEGLIČ, univ. dipl. inž. str., BOSSPLAST)
  • Uvod, predstavitev problematike
 • 9:20–10.45 (mag. Andrej FERLAN, mag. farm., SOLUTIONES)
  • Zakonodajni izzivi
 • 10:45–11:00
  • Odmor
 • 12:00–12:15 (Aleš ŽONTAR, univ. dipl. inž. str.)
  • Predstavitev izkušenj in problemov pri izgradnji in uporabi čistih prostorov v praksi
 • 12:15–12:45
  • diskusija, posvet,
 • 12:45–13:00
  • Odmor
 • 13:00–13:45
  • Umetnost komuniciranja (Andreja Cigale)

Predavatelji:

 • Gospod Andrej Ferlan je po izobrazbi farmacevt, magister farmacevtskih znanosti na področju farmacevtske kemije in specialist iz preizkušanja zdravil. Deloval je na področju analize zdravil, kontrole kakovosti zdravil v prometu in inšpekcijskega nadzora. Dejavnost na JAZMP je končal na mestu vodje farmacevtske inšpekcije. Gospod Ferlan deluje predvsem na področju svetovanja, izpopolnjevanja in usposabljanja ter presoj na področju Dobre proizvodne GMP in Dobre distribucijske prakse GDP. Je IRCA akreditiran vodilni presojevalec ISO 9001 sistema kakovosti.
 • Gospod Aleš ŽONTAR je po izobrazbi dipl. inž. strojništva z več kot 40-letnimi izkušnjami na področju energetike in projektiranja strojnih instalacij in sistemov HVAC. Deloval je na področju razvoja komponent za hladilne sisteme in regulacijsko tehniko v klimatizaciji. Velik del udejstvovanja je bil posvečen tudi sistemom za uporabo obnovljivih virov energije, sistemom za izkoriščanje odpadne toplote in varčevanju z energijo. V zadnjem času je intenzivno sodeloval pri projektiranju in izvedbi tako imenovanih ČISTIH PROSTOROV predvsem na področju izdelave zdravil, laboratorijev in pri različnih drugih projektih v elektronski in prehranski industriji. Poseben poudarek je posvečal interdisciplinarnosti teh projektov in sodelovanju z drugimi strokami (farmacija, validacije, kvalifikacije (GMP, ISO),..), kar je za uspeh teh projektov ključnega pomena.
 • Andreja Cigale Gospa Andreja Cigale je profesorica slovenščine in poučuje slovenščino tujce za pridobitev državljanstva. Dodatno se je izobraževala na Londonski šoli za odnose z javnostjo ter opravila tečaje o komuniciranju in javnem nastopanju. Zaposlena je bila na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani v Službi za odnose z javnostmi. Ukvarja se z lektoriranjem, s pripravo sporočil za javnost, z organizacijo mednarodnih dogodkov, konferenc in slavnostnih prireditev.

Potrdilo o udeležbi in izobraževanju

Vsi udeleženci predavanja bodo dobili potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Po predavanju bomo vložili skupinsko vlogo in zaprosili IZS za dodelitev kreditnih točk, ki jih potrebujejo pooblaščeni projektanti v okviru stalnega poklicnega usposabljanja.

Rok za prijavo

Prosimo, da nam izpolnjen spodnji obrazec pošljete najpozneje do 16. januarja 2020 ali po elektronski pošti na naslov info@bossplast.com.

Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 041 715 584 (g. Gregor Jeglič).

Bossplast d.o.o.