Integracija PoKal-a in našega spletnega kataloga


Z veseljem vas obveščamo, da lahko sedaj v programu PoKal, ki je namenjen projektantom in izvajalcem, pregledujete podatke iz našega spletnega kataloga katalog.bossplast.com

Ker želimo projektantom in izvajalcem gradbenih del prihraniti čas pri izbiri materiala ter olajšati delo pri pripravi popisov, aktivno sodelujemo s ponudnikom napredne programske opreme PoKal. Skrbimo da so naše baze podatkov usklajene, da so cene, oznake in dokumenti v PoKalu in na spletu aktualni in ažurni ter da ima uporabnik vedno dostop do vseh potrebnih informacij.

V programu PoKal je bila tako dodan gumb Link, ki je neposredno povezan z našimi izdelki na spletni strani https.katalog.bossplast.com.

Tudi v prihodnje bomo aktivno sodelovali z namenom olajševanja dela našim partnerjem.

Več podatkov o programski opremi Pokal:

Kaj je PoKaL in komu je namenjen?

PoKaL je programski paket za izdelavo Popisov in KaLkulacij. Namenjen je projektantom in izvajalcem vseh vrst instalacij pri izdelavi projektov, pri gradnji in vzdrževanju objektov.
Osnova programskega paketa PoKaL so enotni popisi. To pomeni, da so opisi opreme in storitev že napisani in zbrani v tematsko zaključene knjige. Enotne popise dopolnjuje še baza imenovana kosovnice in viri.

Kaj pridobi s PoKaL-om projektant oz. izdelovalec popisov?

Urejene popise z natančnimi cenami, možnost soustvarjanja baze enotnih popisov ter najpomembnejše; možnost dodatnega trženja popisov, ki jih potrebujejo izvajalci pri izdelavi ponudb.

Kaj pridobi s PoKaL-om izvajalec del oz. kalkulant?

V kolikor projektant izdela projektantski popis s programom PoKaL, imajo izvajalci oz. ponudniki do 80%-ni prihranek časa pri izdelavi kalkulacij. Zakaj? Ker program k enotnim popisom poišče in doda ustrezne kosovnice s cenami, ki jih ima izvajalec v svoji bazi. Dodati je potrebno samo še manjkajoče cene namenske opreme. Velika prednost uporabe programa PoKaL pa je tudi v popolni transparentnosti podatkov. Izdelovalec kalkulacije s pomočjo dodatnih cenikov spozna najnižjo sprejemljivo vrednost svoje kalkulacije, kar je za konkurenčno ponudbo bistvenega pomena.

Kaj vam nudijo baze podatkov v PoKaL-u?

• izdelavo projektantskih popisov z oceno stroškov

• izdelavo predračuna z analizo cen virov

• izpis knjige obračunskih izmer (gradbene knjige)

• izdelavo obračuna izvedenih del (situacije)

• povezavo s programom Pid-cup, InstalSoft in Integra Cad

• obnavljanje podatkov preko interneta

Uporabniki cenijo PoKaL, ker:

• je izdelan s sodobnimi orodji,

• je nastajal več let v sodelovanju z različnimi strokovnjaki,

• je preizkušen pri veliko uporabnikih,

• se stalno nadgrajuje in posodablja.