V večjih podzemnih garažah je treba v primeru požara izvesti prisilno prezračevanje ter odvod dima in toplote.

Osnovni sistemi, namenjeni samo prezračevanju, ne zagotavljajo ustrezne učinkovitosti v primeru požara, ko je treba omogočiti hitro evakuacijo uporabnikov garaže, omogočiti gasilcem, da se lahko čim učinkoviteje spopadejo s požarom, in zmanjšati škodo, ki lahko zaradi vročine nastane na konstrukciji zgradbe.

Ventilatorji JET FANS so odlična rešitev za garaže, ker omogočajo hiter odvod dima v primeru požara, kar olajša potek reševanja


Celovita rešitev za garaže


Po statistiki največ ljudi v požarih umre zaradi dima, in ne zaradi neposrednega učinka ognja.

Zagotavljanje brezdimnega ali malo zadimljenega zraka je za evakuacijo izredno pomembno. Odvajanje dima in toplote ne more preprečiti gorenja in širjenja požara, zagotavlja pa stalen dovod svežega zraka v prostor, hladi dimne pline in s tem upočasnjuje segrevanje prostora. V starejših garažah je bilo prisilno prezračevanje rešeno z odvodom in dovodom zraka prek kanalov ter z ustrezno
namestitvijo dovodnih in odvodnih rešetk. Investitorji in izvajalci študij požarne varnosti se v zadnjem času vedno pogosteje odločajo za sistem impulznega prezračevanja, ki pri nameščanju potrebne opreme podzemnih garaž omogoča večjo prilagodljivost.

Impulzni ventilatorji (JET FAN ), ki se namestijo na strop garaže, povzročajo gibanje zraka od vstopnih mest za svež zrak prek površine celotne garaže do odvodnih ventilatorjev. Usklajeno delovanje arhitektov, strokovnjakov za požarno varnost ter strojnih in elektro projektantov omogoča, možnost izvedbe inovativnih rešitev, ne glede na ne vedno dorečeno slovensko zakonodajo. Širina različnih možnosti pa v praksi marsikdaj lahko privede do napačnih rešitev. Dobavitelji opreme morajo imeti potrebno znanje in izkušnje ter morajo biti pripravljeni sodelovati v procesu načrtovanja, projektiranja, dobave, montaže ter končnega zagona in testiranja celotnega sistema.