Slab zrak, vlaga in posledičen nastanek plesni lahko izredno negativno vplivajo na zdravje.

Problemi so prisotni tako v obstoječih objektih, kot tudi v novogradnjah. Za nastali problem je veliko vzrokov, najbolj pogost je pa en: pri snovanju in izbiri stavbne opreme se pogosto zanemari pomembnost prezračevanja prostora.


Tipske ponudbe za stanovanja in hiše

Prenesete si lahko različne rešitve za prezračevanje stanovanjskih hiš in stanovanj. Rešitve so združene glede na velikost stanovanja in glede na to, ali gre za sanacijo ali pa za novogradnjo. Dokument s tipskimi ponudbami si lahko prenesete z vpisom podatkom na desni.

Vpišite podatke in poslali bomo mail s tipskimi ponudbami za stanovanjske hišeRešitve za prezračevanje


Problem prezračevanja se lahko reši na vrsto različnih načinov. Ločimo naravne, hibridne in mehanske sisteme; te pa se naprej delijo na sisteme z vračanjem toplote ter brez vračanja. Hkrati pa se prezračevanje lahko centralno ali pa lokalno. Nudimo naslednje sisteme:

  1. Pasivno dovajanje zraka pri aktivnemu odvajanju – brez vračanja toplote
  2. Lokalno prezračevanje z vračanjem toplote
  3. Centralno prezračevanje z vračanjem toplote

Subvencija Ekosklada


Naše naprave dosegajo najvišje stopnje učinkovitosti in so zato uvrščene na seznam Ekosklada, kjer lahko pridobite povrnjenih od 20% stroškov celotne investicije.

Vsako leto Eko sklad j.s. (Slovenski okoljski javni sklad) objavi razpis za fizične osebe za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v okolju prijazno gradnjo. Dve leti so bila sredstva Eko sklada porabljena pred predvidenim zaključkom poziva. Do subvencije so bili tako upravičeni le tisti, ki so pravočasno oddali vlogo za subvencijo. Vsem, ki želite v letošnjem letu vgraditi prezračevalno napravo, priporočamo, da se pravočasno prijavite na ta razpis. Pravočasno oddana vloga je namreč pogoj za pridobitev subvencije. Več podatkov o subvencijah najdete na spletni strani EKO sklada: Povezava

Naše naprave na Eko Skladu


Pošlji povpraševanje

Pošljite povpraševanje in skupaj bomo našli najboljšo možno rešitev