Glavne naloge prezračevalnega in klimatskega sistema je zamenjava onesnaženega zraka s svežim - zagotavljanje kakovosti zraka;  ter dovod toplote in hladu - ustrezno toplotno ugodje.

Nova tehnologija proizvajalca Sintra z pulzacijskimi prezračevalnimi sistemi omogoča enostavno, raznoliko, kakovostno in ne nazadnje cenejšo izvedbo prezračevanja.


Predavanje o pulznem prezračevanju

V naslednjih mesecih nameravamo izvesti predavanje o sistemih pulznega prezračevanja na praktičnem primeru. Če vas ta tema zanima. vnesite vaš email in obvestili vas bomo o naslednjem predavanju.

Vpišite podatke in obvestili vas bomo o naslednjem predavanjuPrezračevanje in klimatizacija zahtevnejših objektov


V prostorih kjer se zadržuje in dela večje število ljudi lahko slaba kvaliteta zraka, neustrezna temperatura in vlaga negativno vplivajo na zdravje, počutje in delovno storilnost. Športni objekti kot so na primer dvorane in plavalni bazen bi zaradi povečane potrebe vadečih po kvalitetnem zraku zaslužili posebno obravnavo vendar velikokrat temu ni tako. Za prostore kjer se odvijajo tehnološki procesi je poleg ustreznih parametrov zraka pomembna tudi njihova
enakomernost, tako po površini kot tudi po višini prostora. Podobne zahteve se pojavljajo tudi v skladiščnih objektih. Problemi so prisotni tako v obstoječih objektih, ki jih s sanacijami želimo povrniti njihovo uporabno vrednost v skladu z novimi energetskimi zahtevami in sprejemljivim videzom kot tudi v novogradnjah, kjer želimo za sprejemljivo investicijsko vrednost dobiti moderen, optimalen sistem prezračevanja – klimatizacije, ki izpolnjuje pričakovanja in
zahteve investitorja.

Za načrtovalce strojnih instalaciji je največji izziv kako v prostor dovesti ustrezno količino predhodno, termično obdelanega zrak in ga na nemoteč način razporediti po celotnem prostoru. Ena izmed najboljših rešitev je sigurno uporaba modernih perforiranih zračnih kanalov.


Rešitev


Prvi kanali za distribucijo zraka z majhnimi luknjicami so se pojavili v zgodnjih 50 letih prejšnjega stoletja, za prezračevanje rastlinjakov in pozneje tudi za dovod hladnega zraka v živilski industriji. V zadnjih letih se je ta tehnologija zelo razvila, predvsem po zaslugi novih patentiranih rešitev.

Podjetje Sintra je svojo 30-letno tradicijo razvoja perforiranih kanalov zaokrožila z novo tehnologijo MIX-IND, ki ne temelji zgolj na sami, ustrezno izvedeni perforaciji ampak na razumevanju in upravljanju celotnega sistema za pripravo in dovod zraka v prostor. Sistemi, kjer so vgrajeni ti kanali ne omogočajo samo doseganje optimalnih razporeditev dovedenega zraka ampak so tudi energetsko izredno učinkoviti.

Prednosti pulznega prezračevanja

Enostavnost sistema

Homogenost vertikalne in horizontalne temperature

Maksimalna kontrola hitrosti gibanja zraka v bivalni coni

Veliki prihranki energije

Enostavna prilagoditev sistema željam in potrebam uporabnika

Enostavno in cenovno ugodno vzdrževanje

Sodelujemo s tujimi kot domačimi podjetji, ki izstopajo z znanjem, tradicijo in najnaprednejšimi tehnologijami.


Sintra

Sintra je prvi proizvajalec kovinskih perforiranih kanalov v za pulzacijo in difuzijo zraka v kakršnem koli okolju. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1995. Sintra je svojo 30-letno tradicijo razvoja kanalov zaokrožila z novo tehnologijo MIX-IND, ki v svetu pomeni veliko inovacijo v sistemih za distribucijo zraka. MIX-IND je nova generacija pulzacijskih prezračevalnih sistemov, ki ne omogoča samo, da so osnovni termodinamični parametri prostora doseženi, pač pa je istočasno tudi energetsko učinkovitejša in cenejša od klasičnih sistemov distribucije zraka.