Glavna naloga prezračevalnega in klimatskega sistema je zamenjava onesnaženega zraka s svežim - zagotavljanje kakovosti zraka;  ter dovod toplote in hladu - ustrezno toplotno ugodje.

Nova tehnologija proizvajalca Sintra z pulzacijskimi prezračevalnimi sistemi omogoča enostavno, raznoliko, kakovostno in ne nazadnje cenejšo izvedbo prezračevanja.


Predavanje o pulznem prezračevanju

V naslednjih mesecih nameravamo izvesti predavanje o sistemih pulznega prezračevanja na praktičnem primeru. Če vas ta tema zanima. vnesite vaš email in obvestili vas bomo o naslednjem predavanju.

Vpišite podatke in obvestili vas bomo o naslednjem predavanju  Prezračevanje in klimatizacija zahtevnejših objektov


  V prostorih kjer se zadržuje in dela večje število ljudi lahko slaba kvaliteta zraka, neustrezna temperatura in vlaga negativno vplivajo na zdravje, počutje in delovno storilnost. Športni objekti kot so na primer dvorane in plavalni bazen bi zaradi povečane potrebe vadečih po kvalitetnem zraku zaslužili posebno obravnavo vendar velikokrat temu ni tako. Za prostore kjer se odvijajo tehnološki procesi je poleg ustreznih parametrov zraka pomembna tudi njihova enakomernost, tako po površini kot tudi po višini prostora. Podobne zahteve se pojavljajo tudi v skladiščnih objektih. Problemi so prisotni tako v obstoječih objektih, ki jih s sanacijami želimo povrniti njihovo uporabno vrednost v skladu z novimi energetskimi zahtevami in sprejemljivim videzom kot tudi v novogradnjah, kjer želimo za sprejemljivo investicijsko vrednost dobiti moderen, optimalen sistem prezračevanja – klimatizacije, ki izpolnjuje pričakovanja in zahteve investitorja.

  Za načrtovalce strojnih instalaciji je največji izziv kako v prostor dovesti ustrezno količino predhodno, termično obdelanega zrak in ga na nemoteč način razporediti po celotnem prostoru. Ena izmed najboljših rešitev je sigurno uporaba modernih perforiranih zračnih kanalov.


  Rešitev


  Prvi kanali za distribucijo zraka z majhnimi luknjicami so se pojavili v zgodnjih 50 letih prejšnjega stoletja, za prezračevanje rastlinjakov in pozneje tudi za dovod hladnega zraka v živilski industriji. V zadnjih letih se je ta tehnologija zelo razvila, predvsem po zaslugi novih patentiranih rešitev.

  Podjetje Sintra je svojo 30-letno tradicijo razvoja perforiranih kanalov zaokrožila z novo tehnologijo MIX-IND, ki ne temelji zgolj na sami, ustrezno izvedeni perforaciji ampak na razumevanju in upravljanju celotnega sistema za pripravo in dovod zraka v prostor. Sistemi, kjer so vgrajeni ti kanali ne omogočajo samo doseganje optimalnih razporeditev dovedenega zraka ampak so tudi energetsko izredno učinkoviti.

  Prednosti pulznega prezračevanja

  Enostavnost sistema

  Homogenost vertikalne in horizontalne temperature

  Maksimalna kontrola hitrosti gibanja zraka v bivalni coni

  Veliki prihranki energije

  Enostavna prilagoditev sistema željam in potrebam uporabnika

  Enostavno in cenovno ugodno vzdrževanje


  Tehnična razlaga


  Da bi bolje razumeli tehnologijo SINTRA kanalov so spodaj s pomočjo skic in slik predstavljeni klasične vpihovalni elementi.

  Primerjava različnih sistemov vpiha zraka v prostor

  Termično obdelan zrak v lahko v prostor dovajamo z različnimi vpihovalnimi elementi. Izbera le teh je odvisna od zahtevanih mikroklimatskih pogojev, velikosti prostora (zelo pomemben faktor je višina prostora), namembnosti prostora, razporeditve opreme v prostoru, termičnih lastnosti vpihovanega zraka, željenega vizualnega izgleda, itd.

  V osnovi ločimo dva načina prezračevanja (dovoda zraka v prostor): izpodrivno in mešalno prezračevanje. Pri izpodrivnem načinu vstopa v prostor zrak z nizko hitrostjo in iz prostora ”izriva” izrabljen zrak. Pri mešalnem načinu dovedemo zrak v prostor preko elementov, ki s pomočjo nastavitve kotov vpiha ob ustrezni hitrosti zraka le tega rasporedijo po prostoru v skladu z željemi uporabnikov.

  Izpodrivno kot mešalno prezračevanje imata svoje prednosti in slabosti.

  Pri klasičnih vpihovalnih elementih velja, da večje kot bo število vpihovalnih elementov boljša bo kvaliteta celotnega sistema in s tem homogenost termodinamičnih parametrov prostora. Problemi nastanejo pri različnih temperaturah vstopajočega zraka kar je odvisno od trenutnih potreb prostora. Problematična je tudi količina vpihovanega zraka, saj s spremembo pretoka drastično spremenimo  karakteristike vpihovalnih elementov.

  Elementi z visoko stopnjo indukcije hitreje zmešajo vpihovani zrak s prostorskim zrakom, vendar so problemi takih elementov dometne razdalje in zrak ne doseže vseh delov prostora. Na eni strani se tako izognemo lokalnim temperaturnim šokom in neprijetnim lokalnim hitrostim zraka. Na drugi strani pa dobimo področja hladnega ali toplega zraka. Zaradi fizikalnih lastnosti se topel zrak zadržuje v zgornjem delu prostora, hladni zrak pa v spodnjem delu.

  Da bi delno rešili ta problem velikokrat uporabljamo dolgometne šobe.

  Če za primer vzamemo šobo ki ima zmogljivost velikega dometa, ima ta močan curek okrogle oblike ki prodira v mirujoči zrak v prostoru.

  Pri spremembi temperature dovodnega zraka se spremenijo karakteristike dometa curka, zaradi razlike mase oz. gostote med dovodnim in prostorskim zrakom, torej:

  • Večja je razlika minimalne in maksimalne temperature dovodnega zraka glede na prostorskega, večja bo deformacija smeri v primerjavi z izotermnim curkom.
  • Večji bo domet, večja bo deformacija smeri vpiha.
  • Pri nižji temperaturi dovodnega zraka se zmanjša domet zraka, z večjo možnostjo prepiha na tleh.
  • Z višjo temperaturo dovodnega zraka se poveča domet, ter poveča možnost statifikacije.

  Iz tega razloga je pri dometih večjih od 20 metrov priporočena uporaba šob s spremenljivim naklonom, ki se spreminja na osnovi dovodne temperature zraka.

  Vsi elementi, ki imajo spremenljive kote vpiha so problematični glede nabavne cene, montaže, nastavitev in vzdrževanja. Poleg tega so tudi regulacijsko občutljivi na temperaturo vpihovanega zraka. Sprememba pretoka zraka tudi drastično vpliva na karakteristike teh elementov.

  Zgoraj navedeni klasični elementi za mešalno prezračevanje povzročajo difuzijo okoliškega zraka v primarni zrak, ki izstopa iz vpihovalnega elementa. Pogosto uporabljamo tudi izraz elementi za difuzijo. V praksi so se zelo dobro izkazali, v uvodu omenjeni, perforirani (lukničasti) kanali, ki zrak dovajajo skozi majhne luknjice in ob pravilnih izračunih in postavitvah dajejo precej dobre rezultate in nudijo zadovoljivo ugodje.

  Perforirani kanali za difuzijo zraka

  Zrak ki se v prostor dovaja preko lukenj, indukcisko povzročil vlek oz. kroženje zraka in s tem 30 krat večji skupni pretok zraka preko perforiranega kanala, kot je samega dovedenega zraka.

  Z zmanjšanjem premera lukenj in posledično povečanjem izhodne hitrosti zraka iz lukenj je mogoče povečati indukcijo. S tem se bo zmanjšala unčikovitost kanala, saj bo porabljeno več energije za zagotovitev večje indukcije

  Kapaciteta dovoda zraka kanala določene dolžine je odvisna od dimenzije in števila lukenj.

  Perforirani kanali  imajo običajno dve vrsti lukenj:

  • Indukcijske luknje; manjših dimenzij ki so namenjene dovodu določene količine zraka v prostor in okoli kanala samega.
  • Vodilne luknje; večjih dimenzij, katere definirajo razdaljo in smer vpiha dovodnega zraka, ki se meša z indukcijskim obtočnim zrakom. To nam omogča krmiljenje hitrosti kroženja zraka na tleh.

  Te luknje so torej namenjene dovodu zraka v prostor, indukcija pa je neposredno povezana s hitrostjo zraka ki gre skozi luknjo.

  Sintra mix-ind kanali za pulzacijski dovod zraka v prostor

  Podjetje SINTRA je razvilo in potentiralo posebno oblikovane perforirane kanale z različno velikimi, prostoru in namenu razporejenimi luknjicami. Te kanale se določi s namensko določenimi programskimi orodji. Dovod zraka preko teh kanalov je tovarna poimenovala pulzacija. Patentirano komercialno ime za te kanale je SINTRA MIX-IND.

  Ta inovativna tehnologija vsebuje zelo različna merila načrtovanja, kot so klasična merila za DIFFUZIJO ZRAKA.

  Tehnologija PULZACIJE omogoča kontrolirano “kroženje” celotnega volumna zraka v prostoru, namesto “ispodrivanja” zraka v določeni coni v prostoru.

  Pulzacisjki kanali so vizualno identični klasičnim perforiranim kanalom.

  Tudi luknje so zelo podobne klasičnim, torej pulzacijski kanali niso vizualno drugačni od perforiranih kanalov.

  Edina razlika je, da so pulzacijski kanali izračunani z drugačnimi kriteriji za oblikovanje in pogosto v ostrem nasprotju glede na klasično oblikovanje difuzije zraka.

  Sistemi pulzacijskih perforiranih kanalov so oblikovani tako, da imajo na svoji osi določeno tlačno polje, ki zagotavlja nadzor gibanja celotne mase zraka v prostoru s točno določeno hitrostjo.

  Razlika med difuzijo in pulzacijo

  Za boljše razumevanje razlike med technologijo pulzacije in tradicijonalno difuzjo, uporabimo naslednji primer.

  Primer difuzije:

  Predstavljamo si, da ogrevamo bazen hladne vode s curkom tople vode, s prhalom. Če dovajamo toplo vodo v bazen, bomo opazili sledeče:

  Primer difuzije pri enem dovodu
  Primer difuzije pri enem dovodu

  Bazen se bo bolj segrel v coni kjer je curek tople vode (domet). Temperature v bazenu niso homogene, ter najhladnejša cona bo ta v nasprotni smeri od dometa. Kapaciteta dometa bo limitirana na moči ki jo prhalo ima.

  Primer difuzije če delimo dovod
  Primer difuzije če delimo dovod

  Da dobimo homogeno porazdelitev temperature na površini bazena, je potrebna enakomerna delitev pretoka dovedene vode na površini bazena.
  Bolj kot bo dovod razdeljen oz. več kot bo dometov, večja bo homogenost temperature na horizontalni osi bazena.
  Kljub temu ostane problem statifikacije, saj bomo na površini bazena dobili večjo temperaturo, med tem ko bo na dnu bazena manjša temperatura.

  Primer pulzacije:

  Predstavljajmo si da moramo ogrevati bazen z enim dovodom vode. Če prhalo potopimo v bazen, v pravilni smeri in uravnamo ustrezno moč curka, lahko premaknemo celotno količino vode v bazenu. S tem novim načinom, z istim dovodom kot prej, uporabljenim na drug način, dobimo večji učinek. Tako preidemo iz tehnologije Difuzije na tehnologijo Pulzacije.

  Primer aplikacije tehnologije PULZACIJE
  Primer aplikacije tehnologije PULZACIJE

  Potopljeno prhalo v bazenu nam zagotovi zelo enakomerno temperaturo v celem bazenu bodisi v vertikali kot v horizontali. Homogeno se lahko ogreva tudi volumen vode v nasprotni strani od dometa.

  Primer aplikacije tehnologije PULZACIJE
  Primer aplikacije tehnologije PULZACIJE

  Aktivna cona je s pasivno cono indirektno povezana preko efekta pulzacije, torej domet ni več bistven. Morebitne ovire v bazenu so brez težav premagane z zelo majhnim pretokom vode.

  Primer nenadzorovane PULZACIJE
  Primer nenadzorovane PULZACIJE

  V primeru da je moč prhala prevelika v razmerju z obliko in volumnom bazena, bomo zagotovo imeli prevelike hitrosti, s tem pa bomo povzročili nenadzorovano pulzacijo. V primeru da pa bo moč prhala premajhna, bo temperatura v bazenu nehomogena.

  Primer nezadostne PULZACIJE
  Primer nezadostne PULZACIJE

  Princip delovanja tehnologije pulzacije z zrakom

  Tehnologija pulzacije dovodnega zraka uporablja dovodni zrak za nadzor gibanja celotnega zraka v prostoru, ne glede na notranje toplotne izvore.

  Primer homogenosti temperature v prostoru ki je dosežena s pomočjo pulzacijskega kanala
  Primer homogenosti temperature v prostoru ki je dosežena s pomočjo pulzacijskega kanala

  Pulzacijski kanal s pomočjo indukcije z dovodnim zrakom, ki izstopa iz šobe ustvari vlek, in spravi v gibanje zrak ki je v tistem trenutku okoli kanala, torej po določenem času celoten zrak v prostoru.

  • Pravilno oblikovanje lukenj na perforiranem kanalu za tehnologijo pulzacije zahteva specifično znanje, ki ima kar nekaj nasprotij v primerjavi s klasičnim dimenzioniranjem difuzije zraka.
  • Pravilno postavitev pulzacijskega kanala v prostor je izredno pomembno saj odloča o uspešnosti sistema na pulzacijo.
  • Moč pulzacijskega kanala je tudi izredno pomembna, biti mora pravilno določena glede na obliko prostora.

  Tehnologijo pulzacije lahko nadgradimo z vpeljavo pulzacijskih gred

  Pulzacisjke grede niso proizvod, ampak patentirana aplikativa tehnologija perforiranih kanalov, ki uporabljajo tehnologijo pulzacije. Dimenzioniranje pulzacijske grede je specifično za vsak projekt posebej, v odvisnosti od njegove oblike, pozicijoniranja pulzacijske grede, ter v oblikovnaju glede na delovanje v samem objektu. Dimenzioniranje takšnega sistema zahteva dobro poznavanje objekta, zato da lahko optimiramo investicijsko ceno, technicne pogoje, ter arhitekturne omejitve. Tehnologija pulzacijske grede omogoča da združimo več pulzacijskih kanalov, s točno definicijo delovanja vsakega, v odvisnosti od zahtev prostora.

  Primer gibanja zraka v dvojni gredi
  Primer gibanja zraka v dvojni gredi

  Pulzacijski kanali so s dovodnim kanalskim sistemom zraka povezani preko posebnih plenumov s pomočjo katerih lahko s pravilnim upravljanjem zagotovimo enakomernost termodinamičnih parametrov prostora ob minimalni porabi energije.

  Pravilno delovanje pulzacijskih kanalov je pogojeno z usklajenim delovanjem vseh sistemov. Naprave za pripravo zraka, plenumi, pulzacijski kanali, avtomatska regulacija – vse postane ena celota, ki zagotavlja zadovoljstvo uporabnika ob minimalni porabi energije.

  Za pravilno dimenzioniranje sistema je potrebno pridobiti čim več podatkov, ki jih vnesemo v predhodno pripravljen obrazec

  S pomočjo teh podatkov potem v sodelovanju s tovarno pripravimo tehnično rešitev, ki je potem temelj za dokončne dogovore o ustreznosti predlaganega sistema. Sledi primer izračuna in predlagane rešitve za športno dvorano.


  Zakaj SINTRA MIX-IND®?


  V primerjavi s klasičnim sistemom so nižji nabavni, vgradni in obratovalni stroški ob istočasnem neprimerno višjem nivoju udobja in fleksibilnosti sistema.

  1. Homogenost temperature in ostalih parametrov zraka, tako vertikalna kot horizontalna ±1°C, tudi v prostorih z velikim volumnom in z višinami večje od 40 m.
  2. Odprava odvodnih kanalov tudi v objektnih z veliko višino:
   • dovolj je samo ena odvodna rešetka,
   • manjša investicijska cena,
   • manjše tlačne izgube na kanalskem razvodu in posledično manjša raba energija ventilatorjev,
   • manjši stroški vzdrževanja pranja filtrov in kanalov
   • manjši tehnični prostori
  3. Možnost dolgih dometov tudi do 100 metrov razdalje, torej manjše število kanalov.
  4. Regulacija hitrosti zraka v prostoru z veliko gostoto ljudi.
  5. Zmanjšanje zagonskega časa ogrevanja ali hlajenja,
  6. Nepotrebna izolacija kanalov, saj kanali ne kondenzirajo.
  7. Uporaba do sedaj neuporabnih dodatnih toplotnih izvorov (električni motorji, luči, cevovodi, itn.)
  8. Porazdelitev obremenitve v prostoru ne vpliva na lokacijo pulzacisjkih kanalov, niti na porazdelitev pretoka zraka.
  9. Možnost regulacije pretoka zraka, saj maksimalna projektirana količina zraka večino časa delovanja ni potrebna, ampak je dovolj minimalni pretok za dovod potrebne enegrije v trenutnem stanju.
  10. Zanemarljiv vpliv notranjih elementov, saj se količina zraka v prostoru vedno v premika z nizko hitrostjo.
  11. Možnost vpiha zraka navzgor z namenom omejevanja statifikacije v prostorih z velikim volumnom.
  12. Variabilni komfort, kateri dovoli zamenjavo hitrosti zraka na tleh.
  13. Hitro predhlajenje/gretje objekta v zimske obdobju v nekaterih primerih z ukunjenem nocnega dogrevanja, in v poletnem obdobju z ekstremnim nocnim freecoolingom za predhlajenje objekta.
  14. Variabilni pretok brez izgube tehnične lastnosti kanalov:
  15. Več kot 50% prihranek pri elektricni porabi ventilatorja,
  16. Več kot 50% prihranek pri zamenjavi filtrov
  17. Manjši stroški vzdrževanja
  18. Večja možnost uporabe nočnega prostega hlajenja (freecooling)

  Sodelujemo s tujimi kot domačimi podjetji, ki izstopajo z znanjem, tradicijo in najnaprednejšimi tehnologijami.


  Sintra

  Sintra je prvi proizvajalec kovinskih perforiranih kanalov v za pulzacijo in difuzijo zraka v kakršnem koli okolju. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1995. Sintra je svojo 30-letno tradicijo razvoja kanalov zaokrožila z novo tehnologijo MIX-IND, ki v svetu pomeni veliko inovacijo v sistemih za distribucijo zraka. MIX-IND je nova generacija pulzacijskih prezračevalnih sistemov, ki ne omogoča samo, da so osnovni termodinamični parametri prostora doseženi, pač pa je istočasno tudi energetsko učinkovitejša in cenejša od klasičnih sistemov distribucije zraka.