Kakovost bivanja

Politika kakovosti

Prvi in najpomembnejši cilj sistema vodenja kakovosti je izpolnjevanje zahtev in pričakovanj investitorjev, projektantov in izvajalcev. Od tega, kako uspešno to prepoznamo in izvajamo, pa sta odvisna naš poslovni uspeh in obstoj, oziroma razvoj podjetja.

Cilji kakovosti

Stremimo k nenehnemu izboljševanju kakovosti naših storitev in proizvodov ter prilagajanju potrebam trga.

kakovost

Usmerjeni v zagotavljanje najvišje kakovosti

Za doseganje ciljev kakovosti izvajamo naslednje aktivnosti:

• posodabljamo in izboljšujemo sistem vodenja kakovosti
• spremljamo potrebe trga in prilagajamo naše delo potrebam trga, ustrezno komuniciramo s sodelavci
• zagotavljati stalno izobraževanje zaposlenih
• spodbujati in motivirati sodelavce za samostojno delo
• negovati stalne stike s ključnimi kupci, projektanti in investitorji
• izboljševati učinkovitost in uspešnost s ciljem dobičkonosnosti poslovanja
• s timskim delom in projektnim pristopom izboljševati kakovost življenja v zgradbah

Razumevanje politike kakovosti

Zaposlene obveščamo o politiki ter okvirnih in izvedbenih ciljih kakovosti na rednih sestankih, vse informacije pa so na voljo preko poslovnega informacijskega sistema. Z obveščanjem skrbimo za popolno zavedanje in razumevanje politike kakovosti. Zaposleni na ta način svoja dejanja lažje usmerjajo k izpopolnjevanju politike, okvirnih in izvedbenih ciljev kakovosti z namenom izboljševanja sistema vodenja kakovosti in s tem izboljševanja poslovanja podjetja. Politiko kakovosti preverjamo na vodstvenih pregledih in po potrebi prilagajamo spremenjenim razmeram v okolju.

okolje
Bossplast čisto okolje

Z osebnim pristopom do čistega okolja

Zagotavljamo najbolj napredne in celovite rešitve na področju strojnih inštalacij in mehanskega prezračevanja. S strokovnimi nasveti pomagamo v vseh fazah gradbenega procesa pri izbiri najbolj kakovostne rešitve.