Servis

Zanesljiva podpora

Zagotavljamo kakovostno in zanesljivo opravljene storitve, dobavo kakovostnih originalnih rezervnih delov in zadovoljstvo uporabnikov.

Kakovostna podpora

Hitra odzivnost

Fleksibilne rešitve

Celovite servisne storitve

Redno vzdrževanje naprav zagotavlja optimalno delovanje, zato vam ponujamo celovite servisne storitve pregleda, vzdrževanja, popravila in svetovanja za naprave zastopanih proizvajalcev. Da bi zagotovili čim bolj kakovostno in dolgotrajno delovanje svojih naprav, izvajamo usposabljanje za strokovno montažo in učinkovito uporabo vseh prodajnih artiklov.

Strokovnost
BOSSPLAST SERVIS

Strokovnost in fleksibilnost

Z bogatimi izkušnjami in kakovostno opremo zagotavljamo brezhibno delovanje naprav. Usposabljanje za montažo in uporabo produktov pa prispeva k boljšemu in daljšemu delovanje naprav.

Večja zanesljivost

Redno vzdrževanje zagotavlja gospodarno delovanje naprav in postrojenj, povečuje funkcijsko in obratovalno zanesljivost, zmanjšuje nevarnost nekontroliranih in presenetljivih izpadov ter povečuje življenjsko dobo.

Upravljanje
BOSSPLAST SERVIS

Centralni nadzorni sistem

Naše rešitve smo razširili tudi na storitve za stavbno avtomatiko oziroma avtomatizacijo zgradb. Centralni nadzorni sistem - BOSSPLAST CNS omogoča preprosto upravljanje z zgradbo in energijo zgradbe. Nudimo celostne storitve digitalne regulacije, sistemske integracije in podpore stavbam, kjer so vgrajene naprave za klimatizacijo, prezračevanje, ogrevanje in hlajenje.

Vse programabilne krmilnike različnih energetskih sistemov in podsistemov zgradbe povežemo v celoto. Na tak način je mogoče upravljati s procesi, nadzirati parametre ali vršiti nadzor nad stanjem parametrov v realnem času.

Sklenitev redne vzdrževalne pogodbe

Z rednim vzdrževanjem naprav in sistemov zagotavljamo daljšo življenjsko dobo in kakovostnejše delovanje vseh naprav ter nižje obratovalne stroške.

ZAHTEVEK ZA SERVIS

Kako vam lahko pomagamo?

Prenesite spodnjo datoteko in jo izpolnite ter oddajte zahtevek za servis.

okolje
Bossplast čisto okolje

Z osebnim pristopom do čistega okolja

Zagotavljamo najbolj napredne in celovite rešitve na področju strojnih inštalacij in mehanskega prezračevanja. S strokovnimi nasveti pomagamo v vseh fazah gradbenega procesa pri izbiri najbolj kakovostne rešitve.