Servis

Zanesljiva podpora

Zagotavljamo kakovostno in zanesljivo opravljene storitve, dobavo kakovostnih originalnih rezervnih delov in zadovoljstvo uporabnikov.

Kakovostna podpora

Hitra odzivnost

Fleksibilne rešitve

Celovite servisne storitve

Redno vzdrževanje naprav, kot so rekuperatorji, klimatske naprave, ventilatorji in druge naprave ogrevalnih in prezračevalnih sistemov, zagotavlja optimalno delovanje, zato vam ponujamo celovite servisne storitve: - redni pregledi in vzdrževanje naprav in sistemov, - popravila in zamenjava originalnih nadomestnih delov in - svetovanja za naprave zastopanih proizvajalcev. Da bi zagotovili čim bolj kakovostno in dolgotrajno delovanje naših naprav, izvajamo usposabljanja serviserjev za strokovno montažo in učinkovito uporabo vseh prodajnih artiklov.

Strokovnost
BOSSPLAST SERVIS

Strokovnost in fleksibilnost

Z bogatimi izkušnjami in kakovostno opremo zagotavljamo brezhibno delovanje naprav. Dodatna usposabljanja za montažo in uporabo produktov pa prispeva k boljšemu in daljšemu delovanje naprav. Pri izvajanju naših storitev smo fleksibilni in se prilagajamo vašim potrebam.

Večja zanesljivost

Redno vzdrževanje in servisiranje zagotavljata gospodarno delovanje naprav in postrojenj, povečuje funkcijsko in obratovalno zanesljivost, zmanjšuje nevarnost nekontroliranih in presenetljivih izpadov ter podaljšuje življenjsko dobo.

Upravljanje
BOSSPLAST SERVIS

Centralni nadzorni sistem

Naše rešitve smo razširili tudi na storitve za stavbno avtomatiko oziroma avtomatizacijo zgradb, t.i. pametno instalacijo. Centralni nadzorni sistem - BOSSPLAST CNS omogoča preprosto upravljanje z zgradbo in njeno energetsko učinkovitostjo. Nudimo celostne storitve digitalne regulacije, sistemske integracije in podpore stavbam, kjer so vgrajene naprave za klimatizacijo, prezračevanje ali rekuperacijo, ogrevanje in hlajenje.

Vse programabilne krmilnike različnih energetskih sistemov in podsistemov zgradbe povežemo v celoto. Na tak način je mogoče upravljati s procesi, nadzirati parametre ali vršiti nadzor nad stanjem parametrov v realnem času.

Sklenitev redne vzdrževalne pogodbe

Izognite se nepotrebnim skrbem - s sklenitvijo redne vzdrževalne pogodbe bodo vaši prezračevalni ali ogrevalni sistemi redno vzdrževani, napravam pa s tem zagotavljamo daljšo življenjsko dobo, kakovostnejše delovanje in nižje obratovalne stroške.

ZAHTEVEK ZA SERVIS

Kako vam lahko pomagamo?

Prenesite spodnjo datoteko in jo izpolnite ter oddajte zahtevek za servis.

okolje
Bossplast čisto okolje

Z osebnim pristopom do čistega okolja

Zagotavljamo najbolj napredne in celovite rešitve na področju strojnih inštalacij in mehanskega prezračevanja. S strokovnimi nasveti pomagamo v vseh fazah gradbenega procesa pri izbiri najbolj kakovostne rešitve.