Akademija

Odvod dima in toplote ter zaščita evakuacijskih poti z uporabo tlačnih sistemov

Gradivo strokovnega predavanja, ki ga je podjetje Bossplast d.o.o. organiziralo v sodelovanju s Slovenskim združenjem za energetiko SZE in podjetjem SODECA iz Španije, je obravnavalo zgoraj omenjene tematike.

V večjih podzemnih garažah je v primeru požara potrebno izvesti prisilno prezračevanje in odvod dima in toplote.  Osnovni sistemi namenjeni samo prezračevanju ne zagotavljajo ustrezne učinkovitosti v primeru požara, ko je potrebno omogočiti hitro evakuacijo uporabnikov garaže, omogočiti gasilcem, da se lahko čim učinkoviteje spopadejo s požarom in zmanjšati škodo, ki zaradi vročine lahko nastane na konstrukciji zgradbe. Po statistiki največ ljudi v požaru umre zaradi dima in ne zaradi neposrednega učinka ognja. Zagotavljanje brezdimnega ali malo zadimljenega zraka je za evakuacijo izredno pomembno. Odvajanje dima in toplote ne more preprečiti gorenja in širjenje požara, zagotavlja pa stalen dovod svežega zraka v prostor, hladi dimne pline in s tem upočasnjuje segrevanje prostora.

V starejših garažah je bilo prisilno prezračevanje rešeno z odvodom in dovodom zraka preko kanalov in ustrezno namestitvijo dovodnih in odvodnih rešetk. Investitorji kot izvajalci študiji požarne varnosti se v zadnjem času vedno pogosteje odločajo za sistem impulznega prezračevanja, ki omogoča večjo prilagodljivost pri nameščanju potrebne opreme podzemnih garaž.

Impulzni ventilatorji (JET FAN), ki se namestijo na strop garaže, povzročajo gibanje zraka od vstopnih mest za sveži zrak skozi površino celotne garaže do odvodnih ventilatorjev.

Preprečevanje vdora dima in toplote iz dela stavbe, ki ga ogroža požar v dele stavbe, predvidene za evakuacijo, rešujemo s pomočjo nadtlačne kontrole.

Načrtovanje in usklajeno delovanje arhitektov, strokovnjakov za požarno varnost, strojnih in elektro projektantov je zelo pomembno. Standardi in zakonodaja se stalno dopolnjujejo in spreminjajo.

V zadnjem času je prišlo, do večjih sprememb standarda za nadtlačno kontrolo evakuacijskih poti. Novi standard EN 12101-13 je nadomestil stari standard EN 12101 – 6.

Program izobraževanja:

  • Uvodne misli  o tematiki
  • Sistemi za kontrolo dima
  • Odvod dima in toplote  (BS 7346-7)
  • Zaščita evakuacijskih poti z uporabo tlačnih sistemov (EN 12101-13)
  • Razlika med starim (EN 12101-6) in novim standardom (EN 12101-13)
  • Izmenjava mnenj in vprašanja

 

Moderator in uvodni predavatelj:

  • Gregor Jeglič uni.dip.inž, Bossplast d.o.o. in vodja sekcije za rabo energije pri SZE

Predavatelj:

  • Miguel Garcia Mateo, SODECA – HVAC & Smoke Control Engineer

Za dodatna vprašanja glede obravnavane tematike lahko pošljete elektronsko sporočilo na: gregor.jeglic@sze.si

Gradivo za prenos

Gradivo predavanja si lahko ogledate tudi v elektonski obliki. Za vas smo pripravili zbirko gradiva, ki je razdeljeno na: sistemi za kotrolo dima, odvod dima in toplote ter zaščita evakuacijskih poti z uporabo tlačnih sistemov.

V sodelovanju z:

 

QuickFan

Da bi vam še bolj olajšali življenje, vam predstavljamo program QuickFan za pomoč pri izbiri pravega ventilatorja! Preko spodnje povezave si lahko program tudi prenesete.