pravno obvestilo

Z uporabo spletne strani Bossplast in uporabo spletnega kataloga Bossplast uporabnik potrjuje, da je seznanjen s spodaj navedenimi POGOJI UPORABE in POLITIKO ZASEBNOSTI, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

POLITIKA ZASEBNOSTI

V podjetju BOSSPLAST spoštujemo zasebnost strank ter uporabnikov, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij z uporabnikom.

V zadnjem poglavju so opisane informacije v zvezi z izvajanjem videonadzora na območju in v objektih Bossplast.

Upravljec osebnih podatkov 

 • Uradno ime: BOSSPLAST d.o.o.
 • Sedež podjetja: Pod jelšami 5, 1290 Grosuplje, Slovenija
 • Odgovorna oseba v podjetju: Sonja Boštjančič, direktor
 • Kontakt odgovorne osebe: sonja.bostjancic@bossplast.com
 • Kontaktni podatki za varstvo podatkov: BOSSPLAST d.o.o., Pod jelšami 5, 1290 Grosuplje, Slovenija| info@bossplast.com | 01 781 0550

Osebni podatki

Lastnik storitve posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij ter osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter uredbo GDPR. Lastnik storitve jih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za organizatorja obdeluje pogodbeni obdelovalec, za namen izvedbe storitev pošiljanja elektronskih sporočil ter zbiranja podatkov za izvedbo nagradne igre.

V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih podatkov.

Uporaba, namen in obseg hranjenja ter obdelave osebnih podatkov

Našo spletno stran lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če uporabljate kakršnokoli storitev, ki potrebuje prijavo ali se naročite na obveščanje.

S prijavo na katalog.bossplast.com posredujete vaš osebni podatek: elektronski naslov, ime, priimek, naslov ter podatki o podjetju. Na spletnemu naslovu bossplast.com in bossplast-prezracevanje.com lahko posredujete ime, priimek, elektronski naslov, naslov in besedilo.

Uporabniki, ki se na katalog.bossplast.com prijavijo sami, v celoti prevzemajo odgovornost za ustvarjen račun. Če lastnik storitve ugotovi, da se je uporabnik prijavil, komentiral in zlonamerno uporabljal lastnikovo vsebino z lažnimi podatki, si pridržuje pravico, da takega uporabnika izključi ali blokira iz lastnikove baze.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Uporabnik se zaveda, da je lastnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Uporabniku bodo ob prijavi ponujene naslednje možnosti glede uporabe njegovih podatkov, pri čemer bo soglasje lahko podal za naslednje namene:

 • Za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev lastnika storitev, ki oglašujejo na spletni strani ali produktih lastnika storitev, če gre za komercialno ali nekomercialno vsebino;
 • Za občasno obveščanje po elektronski pošti o dogodkih in izobraževanjih;
 • Za občasno pošiljanje brošur, letakov, katalogov in cenikov po pošti;
 • Za občasno telefonsko obveščanje o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev lastnika storitev, ki oglašujejo na spletnih strani ali produktih lastnika storitev, če gre za komercialno ali nekomercialno vsebino;
 • Za občasno telefonsko obveščanje o dogodkih in izobraževanjih;
 • Za analizo z namenom personaliziranega prikazovanja novic in promocijskih vsebin;
 • Za kontaktiranje strank glede objektov in priprave ponudbe;
 • pošiljanje tehnične dokumentacije;
 • servisnih storitev in/ali reševanja reklamacij.

BOSSPLAST varuje zbrane osebne podatke v skladu z ZVOP-2 in GDPR.

Lastnik storitev si pridržuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (»cookie«) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate na http://www.bossplast.com/piskotki.

Način zbiranja osebnih podatkov 

Osebni podatki se zbirajo za namene izvajanja garancijskih, servisnih ter tehnično-podpornih obveznosti ponudnika ali njegovih pogodbenih partnerjev, distributerjev ter pooblaščenih skrbnikov. Zbirajo se na podlagi zakonskih določil. Zbirajo se preko spletnih obrazcev, elektronske pošte, telefonskih klicev ali pogodbenih partnerjev ponudnika. Pogoj za začetek zbiranja tovrstnih osebnih podatkov je soglasje posameznika.

Osebni podatki, ki se zbirajo so: elektronski naslov, telefonska številka, ime, priimek, naziv, podjetje, naslov in ostali podatki, ki jih je posameznik sam vpisal v obrazce ali poslal preko elektronske pošte.

Za točnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, BOSSPLAST ne odgovarja. Osebni podatki se zbirajo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznika.

Možnost odjave

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od soorganizatorja kadar koli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave lahko uporabnik uredi na naslednji način:

 • pošlje elektronsko sporočilo na info@bossplast.com;
 • se odjavi prek povezave »odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila s promocijsko vsebino.

Upravljalec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Iznos in varovanje podatkov 

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

Lastnik storitve uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

Obvestilo o izvajanju VIDEONADZORA

Družba BOSSPLAST d.o.o., Pod jelšami 5, 1290 Grosuplje, skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), posameznike obvešča, da se na objektih in območjih družbe BOSSPLAST d.o.o. izvaja videonadzor in v zvezi z izvajanjem videonadzora objavlja sledeče informacije:

 • Upravljavec videonadzornega sistema: Sintal d.o.o., Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Videonadzor se izvaja z namenom varovanja ljudi in premoženja, ter zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa.
 • Pravna podlaga za izvajanje videonadzora: zakonit interes, za katerega si prizadeva upravljavec (zaščita premoženja pred vlomom, tatvino, uničenjem, poškodovanjem,  vandalizmom, ipd. ter zaščita zaposlenih in strank) – točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
 • Kontaktni podatki pooblaščene osebe: sonja.bostjancic@bossplast.com
 • Pogodbeni obdelovalec: Koncern Sintal, Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana.
 • Skladno z zakonskimi obveznostmi, ki veljajo za upravljavca, se osebni podatki posredujejo pristojnim državnim organom (npr. policija, sodišče).
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov: posnetki videonadzora se hranijo največ 60 dni.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si
 • Ostale informacije: neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije, se ne izvajajo
 • Upravljavec pri izvajanju videonadzora ne izvaja avtomatiziranega odločanja in ne oblikuje profilov.

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega medija in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja nacionalno pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo bossplast.com (in povezanih strani), ali ki bi bili z uporabo tega medija kakorkoli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi nacionalnega prava Republike Slovenije.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov Bossplast d. o. o., se lahko obrnete na družbo Bossplast d. o. o., Pod jelšami 5, 1290 Grosuplje, telefon +386 (0)1 781 0550 ali po elektronski pošti: info@bossplast.com

Bossplast d. o. o.

Direktor: Milan Boštjančič

Izdajatelj: Bossplast d.o.o., Pod jelšami 5, 1290 Grosuplje

POGOJI UPORABE

Splošno

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe medija in storitev bossplast.com, bossplast-prezracevanje.com ter katalog.bossplast.com (v nadaljevanju storitev).

Storitev obsega:

 • spletno mesto bossplast.com,
 • spletno mesto bossplast-prezracevanje.com
 • spletno trgovino katalog.bossplast.com
 • obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih in dogodkih; pri čemer gre lahko za
 • obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja lastnik storitve, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z lastnikom storitve.

Pri uporabi storitve se v celoti strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, vam odsvetujemo uporabo storitve.

Storitev je v lasti in upravljanju družbe Bossplast d. o. o. (v nadaljevanju lastnik storitve), upravljalec podatkov je družba Bossplast d.o.o., Pod jelšami 5, 1290 Grosuplje.

Lastnik storitve si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela storitve in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Prijava:

Če želi uporabnik naročiti izdelke na spletnemu portalu katalog.bossplast.com ali pregledovati aktualne cenike, se lahko prijavi z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. Če želi uporabnik oddati povpraševanje, lahko to stori na spletnemu naslovu: https://bossplast.com/resitve/povprasevanje/

Storitev in funkcija storitve

Storitev omogoča pregledovanje izdelkov v ponudbi, komunikacijo z lastnikom storitve, pregled zalog in aktualnih popustov, tehničnih podatkov, referenc, zaposlenih v podjetju in pregled uporabnih povezanih vsebin.

Pri uporabi je prepovedano naslednje:

Deljenje informacij s tretjimi osebami, ki nimajo dostopa do zaklenjenih podatkov na spletnih storitvah, oz. podatkov ki so dostopni samo z uporabniškim imenom in geslom. Lastnik te storitve lahko uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo storitve če uporabnik ne ravna v skladu z navodili za uporabo storitve.

Avtorske pravice

Vsebine, ki jih objavi lastnik storitve, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena lastnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo v storitvi, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je lastnik storitve, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Razen v zgoraj navedenem primeru je brez dovoljenja lastnika storitve prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati, zajemati ali kako drugače uporabljati ter obdelovati logotip, vsebine in druge podatke na spletnih storitvah.

Pridržki

Lastnik storitve se bo po najboljših močeh trudil na straneh bossplast.com ter povezanih straneh zagotavljati najtočnejše in najnovejše podatke, vendar uporabnike opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Lastnik storitve ne odgovarja za morebitno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Ker na straneh bossplast.com obstajajo določene povezave na druge strani, ki niso v nikakršni povezavi z medijem in nad katerimi lastnik storitve nima nadzora, lastnik storitve ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli strani, za katero ponuja povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh straneh.

Lastnik storitve si pridržuje pravico do spremembe pogojev uporabe brez predhodnega obvestila.

Lastnik storitve si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh pogojev uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega medija z določenega spletnega naslova.

Naslovi v splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev in nimajo vpliva na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote.

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega medija in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja nacionalno pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo bossplast.com (in povezanih strani), ali ki bi bili z uporabo tega medija kakorkoli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi nacionalnega prava Republike Slovenije.

Bossplast d. o. o.

Direktor: Milan Boštjančič

Izdajatelj: Bossplast d.o.o., Pod jelšami 5, 1290 Grosuplje