Nasvet

Trajnostno upravljanje porabnikov energije

Učinkovita raba energije v enotah za pripravo zraka

Zahteve po učinkoviti rabi energije v zgradbah se nenehno zaostrujejo. Spremembe na eni strani zahtevajo končni uporabniki, po drugi strani pa novi predpisi zakonodajalca.

Države članice Evropske unije so sprejele podnebne cilje za leto 2030, ki do tega leta nalagajo zmanjšanje izpustov škodljivih toplogrednih plinov za najmanj 40 odstotkov (gledano na leto 1990). Občutno naj bi k temu prispevala manjša poraba toplote v stavbah, ki zdaj predstavlja približno 30 odstotkov porabe fosilnih goriv. Energetsko učinkovita gradnja ali prenova stavb je tako eden najpomembnejših ukrepov.

Trajnostno upravljanje porabnikov energije

Podobno razmišljanje kot je na konkretnem primeru prikazano v nadaljevanju velja za vsak področja rabe energije od individualnih hiš, preko prometa do uporabe energije v industriji.

Izmenjava zraka v prostorih

Nove zgradbe ali zgradbe po opravljeni energetski sanaciji nujno potrebujejo prisilni dovod svežega zraka. Posebno pri sanacijah lahko zelo hitro naredimo napako. Prostori, kjer je bilo bivanje relativno prijetno lahko po sanaciji postanejo, brez prisilnega dovoda zraka, problematični. Javni objekti (šole, vrtci, športne dvorane, kino dvorane, itd.), kjer se zadržuje večje število ljudi zahtevajo še posebno skrbno načrtovanje ustrezne izmenjave zraka. Ne govorim o zadovoljstvu lastnika, ki lahko po sanaciji ali ustrezni novogradnji, sicer porabi veliko manj energije. Govorimo o uporabniku, ki naj bi imel optimalne pogoje za bivanje in delo.

bossplast dobro počutje

Naprave za pripravo in obdelavo zraka so veliki porabniki energije in še posebno pri napravah, ki delajo 24 ur na dan je potrebno biti pozoren na energetsko učinkovitost. V teh napravah so največji porabniki energije ventilatorji, ki neprekinjeno dovajajo ustrezno obdelan zrak in odvajajo izrabljeni zrak. Na spodnjem grafu vidimo, da so v življenski dobi naprave največji stroški na strani porabe energije za pogon ventilatorjev. Samo 5 % stroškov je investicija v napravo.

Zakaj niso vedno vgrajene optimalne naprave? Pogosto prihaja do konflikta interesov in zelo pomembno je, da se vprašamo:

  • Kdo nosi stroške naložbe / kdo kupi napravo za pripravo zraka?
  • Kdo preveri učinkovitost?
  • Kdo nosi stroške delovanja?
  • Kdo upravlja s sistemom?
  • Kdo nosi stroške servisiranja?
  • Kdo nadzoruje zadovoljstvo uporabnikov?

Usklajeno delovanje in medsebojno razumevanje vseh vpletenih je ključnega pomena za energetsko in tehnično učinkovito izbiro in uporabo naprave za pripravo zraka, ki zagotavlja tudi ustrezno udobje in zadovoljstvo uporabnikov.

Zaključek

V prihodnjih desetletjih bo človeštvo sigurno začelo uporabljati energijo proizvedeno na način, ki bo z vidika trajnosti primernejša od trenutne proizvodne.

Dolžnost nas vseh je, da energijo, ki nam je trenutno na razpolago čim bolj učinkovito uporabimo. To ne pomeni samo, da uporabljamo naprave z nizko porabo energija ampak, da te naprave tudi pravilno vgradimo, jih ustrezno uporabljamo, vzdržujemo in na koncu poskrbimo za njihovo primerno razgradnjo.

V podjetju Bossplast ponujamo arhitektom in projektantom strokovno pomoč pri izbiri optimalnega sistema prezračevanja in ogrevanja. Naši strokovni sodelavci imajo bogate tehnične izkušnje in razumevanje za skladnost tehničnih naprav z arhitekturnimi rešitvami.

Avtor: Gregor Jeglič, BOSSPLAST