Nasvet

Priporočila za prezračevanje v šolah

Tveganje za prenos okužbe z obolenji dihal, kamor spada tudi okužba s koronavirusom SAR-COV-2, je največje v zaprtih prostorih.

Okužena oseba v prostor izdiha očem nevidne delce – aerosole, ki se nato zadržijo v prostoru, in okužba se lahko prenaša na druge osebe.

Tveganje za prenos povečujejo naslednji dejavniki: večje število ljudi, daljši čas zadrževanja v prostoru, kratke razdalje med ljudmi, nezadostno dovajanje zunanjega zraka, posebni pogoji notranje klime, kot sta mraz in suh zrak, ter dejavnosti, ki povečujejo oddajanje drobnih in večjih kapljic, kot so govorjenje, petje, kričanje ter globoko dihanje med fizičnim delom.

Širjenje okužb lahko omejimo z upoštevanjem vseh potrebnih, vsem nam zelo dobro poznanih ukrepov. Premalo pozornosti pa posvečamo pomenu pravilnega prezračevanja prostorov. Nasveti strokovnjakov se glasijo: zračite, zračite, zračite! Ključna je dovedena količina svežega zraka na osebo.

Redčenje prostorskega zraka z zunanjim zrakom, odvajanje onesnaženega zraka iz prostora in morda tudi ustrezno filtriranje prostorskega zraka zmanjšujejo tveganje za prenos okužb, ki se prenašajo po zraku.

Učilnice je treba redno prezračevati. Pri prezračevanju vstopa v prostor svež zrak in nadomešča izrabljeni zrak. Iz prostora se tako odstranijo tudi kužni aerosoli in tudi CO2, ki povzroča utrujenost in zmanjšuje koncentracijo učencev in učiteljev.

Kako poteka vsakodnevno pravilno prezračevanje v šolah?

Šole z vgrajenim mehanskim prezračevanjem: zagotovimo ustrezno delovanje celotnega prezračevalnega sistema, kamor poleg prezračevalne naprave spada tudi kanalski razvod in vpihovalni elementi, ki pripravljen zrak dovedejo v prostor.

Mehansko prezračevanje naj deluje ves čas, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Pri nezasedenih prostorih lahko sistem deluje z zmanjšanim pretokom. Na običajnih nastavitvah pretoka zraka naj sistem deluje vsaj 2 uri pred prihodom učencev in še vsaj 2 uri po njihovem odhodu. Sistemi prezračevanja naj delujejo samo s svežim zrakom. Če to zaradi tehničnih karakteristik naprav ni možno, je priporočljivo vgraditi dodatno filtracijo zraka. Posvetujte se s strokovnjakom.

Šole brez vgrajenega mehanskega prezračevanja: prezračujemo z rednim in pravilnim odpiranjem oken.

Večja je temperaturna razlika med notranjostjo in zunanjostjo, bolj učinkovito je prezračevanje. Pozimi zadostuje občasno 3-5 minutno zračenje s popolnoma odprtimi okni. Temperatura v prostoru bo padla za nekaj stopinj, vendar se bo po zaprtju oken ponovno hitro dvignila. V toplejših dneh je potrebno daljše prezračevanje (približno 10-20 minut). Če so zunanje temperature primerne, lahko pouk poteka tudi pri odprtih oknih.

bossplast prezracevanje

Ko se uporablja naravno prezračevanje, naj notranja vrata stavbe ostanejo zaprta, da omejimo gibanje zraka med sosednjimi prostori.

Ne pozabite na stalno in ustrezno prezračevanje prostorov za šport in garderob. Odvodni prezračevalni sistemi toaletnih prostorov morajo delovati 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Odpiranju oken v toaletnih prostorih se moramo izogibati, saj to lahko povzroči, da zrak iz toaletnih prostorov začne prehajati v druge prostore. V toaletnih prostorih mora biti vgrajen mehanski odvod zraka. Preverite ustrezno delovanje teh sistemov. Če v teh prostorih ni mehanskega odvoda zraka, se posvetujte s strokovnjaki, da skupaj poiščete ustrezno rešitev.

Neprimerno prezračevanje

Prezračevanje samo s pomočjo odprtih vrat ni primerno. Potencialno okužen zrak se lahko razširi na hodnik in ostale prostore. Prezračevanje z nagibanjem oken ali samo z enim odprtim oknom tudi ni primerno. Nagnjeno okno ne vodi do ustrezne izmenjave zraka, tudi če je okno dalj časa odprto. Povzroči samo lokalno neugodje in nepotrebno izgubo toplote. Nagibno prezračevanje, v zimskem času, poveča tveganje za nastanek plesni v okolici okna. Izogibajte se prezračevanju s prepihom, kadar so v prostoru prisotni učenci. In še enkrat. Zračenje pomeni zamenjavo celotnega prostorskega zraka z zunanjim zrakom. Split klimatske naprave, ventilatorski konvektorji, kaloriferji in različni ventilatorji, ki delujejo samo na obtočni zrak, naj bodo izklopljeni. Če je njihovo delovanje zaradi zagotavljanja temperaturnega ugodja potrebno, lahko te naprave delujejo samo ob ustreznem dodatnem dovajanju svežega zraka.

Če oken v učilnicah ni mogoče odpreti, priporočamo

Začasno omogočiti odpiranje oken, zagotoviti začasno mehansko prezračevanje, namestiti čistilce zraka, posvetovati se s strokovnjaki, ki razumejo tehniko prezračevanja, da skupaj poiščete rešitev. Če začasnih ukrepov, ki bi omogočili izboljšanje stanja, ni možno izvesti, potem taki prostori v trenutnih razmerah niso primerni za poučevanje.

Kdaj prezračevati?

Študije so pokazale, da je koncentracija CO2 dober kazalnik učinkovitosti prezračevalnih sistemov glede na število prisotnih ljudi ter posredno koncentracije virusov in tveganja za okužbo v zaprtih prostorih.

CO2 semaforji so običajno precej preproste merilne naprave za določanje koncentracije CO2 v zaprtih prostorih. S pomočjo barv (zelena, rumena, rdeča) in včasih tudi s številkami prikazujejo kakovost zraka in nakazujejo na potrebne dodatne ukrepe.

Ni nujno, da ima vsaka učilnica trajno nameščen CO2 semafor. Dovolj je, da se s pomočjo ”premičnega” semaforja nekaj časa vadi način prezračevanja. Nato semafor uporabimo v naslednjem prostoru.

Sterilizatorji zraka

Poleg prostorskih čistilcev zraka poznamo še naprave, ki zrak sterilizirajo s pomočjo UV-C žarkov, z zamegljevanjem, ionizacijo zraka itd. Uporaba takih naprav je smiselna in dovoljena samo ob predložitvi vseh potrebnih certifikatov, ki potrjujejo učinkovitost in neškodljivost za zdravje ljudi. Pri vgradnji teh naprav je nujno sodelovanje z ustreznimi strokovnjaki.

Take ali drugačne naprave za čiščenje zraka niso primerne kot nadomestek, ampak kvečjemu kot dodatek aktivnemu prezračevanju in če ne moremo zagotoviti prezračevanja s svežim zrakom. Naprave za čiščenje in sterilizacijo zraka niso namenjene odstranjevanju ”zastarelega” zraka v prostoru, zato ne prispevajo k zmanjšanju količine CO2 plina.

Prezračujmo cel prostor

Tako pri prezračevanju kot tudi pri uporabi lokalnih čistilcev zraka je treba zagotoviti ustrezno obdelavo in kakovost zraka po celem prostoru in ne samo na posameznih lokacijah. Pri mehanskem prezračevanju ustrezno dovajamo sveži zrak, da se razporedi po celem prostoru. Da je temu tako, so poskrbeli načrtovalci prezračevanja. Pri naravnem prezračevanju to dosežemo s kratkotrajnim prezračevanjem s popolnoma odprtimi okni. Pri uporabi čistilcev zraka raje uporabimo več manjših čistilcev, razporejenih po celem prostoru, kot pa enega večjega, nameščenega samo v enem delu prostora.

Priporočila strokovnih institucij: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19

Preberite tudi članek Prezračevanje prostorov in objektov v času epidemije.

Za dodatna pojasnila so vam na voljo naši strokovnjaki prek elektronskega naslova info@bossplast.com.