Nasvet

Prezračevanje prostorov in objektov v času epidemije Covid-19

V zadnjih dneh opažamo, da se na spletu pojavlja veliko člankov z nasveti o delovanju in nastavitvah sistemov prezračevanja in priprave zraka v času epidemije. Zagotovo so ti nasveti dobronamerni, vendar je pri uporabi predlaganih ukrepov priporočljiva previdnost, saj lahko z nepoznavanjem sistema naredimo več škode kot koristi.

Vsak posamezni ukrep je ozko gledano lahko zelo smiseln, vendar ob nepoznavanju celotnega sistema prezračevanja zgradbe lahko pripelje do težav.

Večina današnjih zgradb (novogradnje ali zgradbe po energetskih sanacijah) ima sisteme prisilnega prezračevanja. Zrak, ki ga ustrezno obdelanega vpihujemo v prostor, je nosilec parametrov ugodja in v industriji omogoča tudi izvedbo zahtevnih tehnoloških procesov.

Zdravstvene ustanove in domovi za upokojence

V zadnjih dneh so posebej izpostavljene zdravstvene ustanove in domovi za upokojence. V teh ustanovah so bili sistemi prezračevanja večinoma načrtovani s skrbnostjo ob upoštevanju strogih predpisov. Sistemi morajo biti pravilno vzdrževani in uporabljeni v skladu z navodili.

Komercialne in javne stavbe

Drugače je v komercialnih in nekaterih javnih zgradbah, kjer zahteve po vedno večji energetski učinkovitosti vplivajo na načrtovanje in pozneje delovanje sistemov prezračevanja. Ti sistemi zagotavljajo dobre pogoje za bivanje in delo v normalnih razmerah. V izrednih primerih, kot so sedaj, je potrebno preveriti njihov način delovanja.

Delovanje z obtočnim zrakom je problematično. Zrak iz prostora naj bo v celoti odveden v okolico, dovoden sveži zrak pa naj bo v celoti zajet iz okolice. Tam, kjer tega ni možno v celoti zagotoviti, je potrebno delež obtočnega zraka nastaviti na minimum.

Vsekakor pa gre tu za spremembo nastavitev, kjer je sodelovanje strokovnjaka nujno.

V trenutnih razmerah je potrebno narediti vse, da preprečimo morebitno širjenje virusa.

Eden izmed možnih ukrepov je tudi kontrola delovanja sistemov prezračevanja. Ker je vse sisteme, predvsem v večjih zgradbah, fizično nemogoče preveriti, je priporočljivo pregledati tehnično dokumentacijo in v primeru, da se ugotovi, da so sistemi načrtovani tudi za delovanje z obtočnim zrakom, se je potrebno posvetovati s strokovnjaki. Običajno je možno izvesti nekatere spremembe v delovanju sistemov in s tem zmanjšati ali preprečiti možen prenos okužbe med uporabniki zgradbe.

Ne glede na tip zgradbe pa velja, da je prezračevalne naprave in celotne sisteme potrebno redno vzdrževati, čistiti in preverjati pravilnost delovanja. Priporočljivo je, da vzdrževalno osebje, pri posegih v naprave prezračevalnega sistema, uporablja zaščitno opremo (masko, očala, zaščitno obleko).

V trenutnih razmerah posebno previdnost zahteva menjava zračnih filtrov in ravnanje z izrabljenimi filtri. Delo naj opravi ustrezno usposobljen serviser. Ne glede na to, ali se menja zračne filtre v prezračevalnih napravah ali končnih sistemih za vpih, npr. čisti prostor, naj bi bil postopek vsaj približno enak in opravljen z enako skrbnostjo, kar si lahko ogledate v kratkem informativnem filmu.

Prezračevanje privatnih objektov – stanovanja in hiše

Za tiste, ki mehanskega prezračevanja nimajo, predlagamo, da nekajkrat na dan temeljito prezračijo bivalne prostore z odpiranjem oken in vrat. To lahko dodatno, brez problema, naredijo tudi vsi, ki imajo vgrajeno mehansko prezračevanje. Vsekakor pa je potrebno spremljati opozorila ustreznih služb o onesnaženosti zunanjega zraka in temu primerno prilagoditi prezračevanje.

bossplast prezracevanje

Tudi pri privatnih objektih se pogosto pojavljajo vprašanja, kako je s kontaminacijo zraka v teh prostorih. Običajno se zrak v primeru lokalnega ali centralnega sistema mehanskega prezračevanja giblje iz enega v drugi prostor. Zelo malo je objektov, kjer je dovod in odvod zraka urejen tako, da zrak dovajamo in odvajamo iz vsakega prostora posebej.

Naše mnenje je, da gibanje zraka med prostori ne predstavlja problema zaradi morebitne kontaminacije. Člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, so tako ali tako v stalnem stiku. V primeru, da bi bilo potrebno osebo zaradi okuženosti izolirati, pa je nedvomno potrebno najprej upoštevati nasvete zdravnikov in se v nadaljevanju posvetovati o načinih prezračevanja s strokovnjakom.

Prezračevanje večstanovanjskih objektov

Za posamezna stanovanja veljajo priporočila iz prejšnjega odstavka. V primeru pa, da ima večstanovanjski objekt skupno napravo za izvedbo mehanskega prezračevanja, je priporočljivo, da upravitelj objekta preveri, ali je bila naprava v obratovanju redno servisirana, so filtri ustrezno čisti in ali morda ne prihaja do mešanja zraka, ki ga jemljemo iz prostorov, z zrakom, ki ga vpihujemo v prostore.

Če upravitelj s tega področja nima dovolj znanja, naj se posvetuje s strokovnjakom. Le-ta bo verjetno najprej želel videti shemo sistema prezračevanja ter shemo in tehnične podatke prezračevalne naprave.

Za dela na prezračevalni napravi veljajo zgornja priporočila o nošenju zaščitne opreme in ustreznem ravnanju z izrabljenimi filtri.